+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2019

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2019

W dniu 30 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia. Został podsumowany ubiegły rok, a także przeprowadzone wybory. W wyniku tajnego głosowania został wybrany nowy zarząd i komisja rewizyjna.
Dziękujemy wszystkim członkom za obecność, a nowym władzom życzymy owocnej pracy! 😀

Zarząd:
Prezes – Piotr Suski
Wiceprezes – Małgorzata Szustakiewicz
Skarbnik – Jarosław Borowiec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Bartosz Terlicki
Członek komisji – Patrycja Marek
Członek komisji – Piotr Siewiera

1 2