+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

Kurs Ratownika Wodnego

Kurs Ratownika Wodnego

Kurs ratowników wodnych jest jedynym szkoleniem po 2012 r. pozwalającym zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich zgodnym z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 1. Czas trwania kursu oraz możliwości jego prowadzenia

Szkolenie trwa co najmniej 63 godziny, w tym ok 20 godzin zajęć teoretycznych ok. 43 godzin zajęć praktycznych. Terminy zajęć są ustalane do potrzeb grupy biorącej udział w szkoleniu. Kurs może być prowadzony weekendowo lub w tygodniu. Zajęcia odbywają się na basenach, sali wykładowej oraz wodach otwartych w Bełchatowie i okolicach. Kurs zostanie rozpoczęty przy minimalnej liczbie 10 osób.

 1. Warunki uczestnictwa w kursie

  1. W dniu przystąpienia do egzaminu uczestnik musi być osoba pełnoletnią lub osiągnąć pełnoletniość w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy po zdaniu egzaminu
  2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie
  3. Przepłyniecie 100 m poniżej 1:50 min
  4. Przepłynięcie 200 m co najmniej 3 stylami
  5. Przepłyniecie pod wodą 20 m bez załamania lustra wody
  6. Wpłacenie 200 zł zaliczki przed rozpoczęciem zajęć
 2. Sprzęt wykorzystany w szkoleniu:

 • Łodzie motorowodne
 • Skuter wodany wraz z platformą ratowniczą
 • AED
 • Deska do ratownictwa wodnego
 • Kajak ratowniczy
 • Fantomy
 • Amerykańskie pasy ratownicze
 • Torby ratownicze R-1
 • Deski ortopedyczne
 • Łączność bezprzewodowa
 • Zestawy do nurkowania
 • Rzutki ratownicze
 • Kołowroty ratownicze
 • Kaski ratownicze
 • Kamizelki
 1. Egzaminy:

Egzamin teoretyczny:

 1. Przeprowadza się w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów.

Egzamin praktyczny:

 1. Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 minut
 2. Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2m do 2,5m po obu stronach linii płynięcia
 3. Przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głowa nad powierzchnią wody) dystansu 50m w czasie poniżej 55 s
 4. Przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy),  dopłynięcie do niej rufą i  powrócenie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła
 5. Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
 6. Holowanie tonącego bez przerwy i  zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
 7. Wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i  ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

   5. Możliwość pracy

Po ukończeniu szkolenia możliwość zatrudnienia na basenach i akwenach otwartych w okolicach Bełchatowa w sezonie oraz po sezonie. Praca na zlecenie, przy pozytywnej współpracy możliwa umowa o prace.

     6. Cena: 1200 zł

Zdobycie uprawnień oraz praca na stanowisku  ratownika wodnego podnosi także twoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe przydatne w naborze do szkół wyższych,  a także w naborze do służb mundurowych.

Spotkanie organizacyjne na kurs Ratownika Wodnego odbędzie się 23.03.2023 o godzinie 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Słowackiego 11 w Bełchatowie.
Zapisy na kurs pod numerem telefonu 793 034 402 lub 504 228 856 

     7. Zdjęcia z kursów

Kurs Ratownika wodnego 2019 Wspólne Ćwiczenia z PSP Darmowy kurs ratownika wodnego 2018
Kurs Ratownika Wodnego 2018 kurs rat wod 2015 vol 2 kurs rw 2015

 

 1. Ratownikiem Wodnym jest osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich (posiada kurs ratowników wodnych)
  2. Posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (posiada dodatkowe uprawnienia np: nurek, patent sternika motorowodnego, uprawnienia stermotorzysty, patent żeglarza, instruktora pływania)
  3. Jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu (jest zatrudniona przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest jego członkiem)
  4. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (jest osoba pełnoletnią)
  5. Posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika (ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)
  6. Posiadać stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.


   9. Akty prawne związane z kursem

   1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
   2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
   3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo Wodne
   4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
   5. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym (maj 2015)
   6. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym (listopad 2017)
   7. Lista podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
   8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r.
    w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym