+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

O stowarzyszeniu

10311759_883828874990417_2284939342821496018_n

Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania zostało założone w czerwcu 2000 roku przez ludzi związanych z wodą, ratownictwem wodnym i nauką pływania. Grupa aktywnych osób od lat przekonuje lokalne społeczeństwo do postaw prozdrowotnych, niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, dbałości o bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą i uczestnictwa w akcjach poświęconych tym zagadnieniom. Organizujemy lekcje nauki pływania w ramach lekcji wf, prowadzimy zajęcia rekreacji wodnej dla organizacji zrzeszających osoby starsze czy potrzebujące rehabilitacji (Amazonki, słuchacze Uniwersytetu III wieku itp.), zajęcia rehabilitacyjne w wodzie, edukujemy dzieci i młodzież w aspekcie bezpieczeństwa nad wodą (spotkania, pogadanki, szkolenia) zabezpieczamy kąpieliska i baseny na gruncie obsługi ratowniczej i logistycznej. Co roku wydajemy kilkadziesiąt kart pływackich, kilkaset dyplomów i świadectw adeptom kursów pływackich. Nasze akcje przeprowadzamy w terenie – pływalnie, szkoły, pikniki oraz imprezy masowe.
Akcje podejmowane regularnie przez SPP to m.in.:

  •  organizacja zajęć nauki pływania dla szkół podstawowych z wykorzystaniem dotacji ze środków samorządowych
  •  zawody oraz imprezy pływackie
  • organizacja zajęć rekreacji wodnej
  • akcje propagujące bezpieczeństwo nad wodą „Bezpieczne Wakacje”
  • darmowe egzaminy na kartę pływacką
  • organizacja zajęć rehabilitacji w wodzie dla osób niepełnosprawnych „Integracyjne spotkania w wodzie”
  • współpraca z organizacjami: BSTO Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Amazonki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania w swoim Statucie umieściło m.in. zapis dotyczący popularyzacji pływania w społeczeństwie a w szczególności wśród dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Od lat Zarząd Stowarzyszenia podejmuje aktywne działania na tej płaszczyźnie. Zainteresowanie ze strony szkół jest duże, w każdym roku wykorzystane są wszystkie dostępne terminy na realizację zajęć nauki pływania w ramach lekcji wf. Dzieci chętnie uczestniczą w tych lekcjach.
Korzyści płynące z tej formy zajęć:
1. nabycie umiejętności pływackich
2. oswojenie ze środowiskiem wodnym
3. świadomość zagrożeń związanych z wodą i wpajanie zasad bezpieczeństwa
4. aspekty pro zdrowotne – pływanie doskonałą metodą na eliminację wad postawy i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka
5. odciążenie zaplecza sportowego szkół

Lekcje na basenie odbywają się wg konspektu przygotowanego przez instruktora i zaakceptowanego przez nauczyciela – opiekuna grupy. Zajęcia oparte są o konspekt semestralny – ogólny i o konspekty szczegółowe – przygotowane dla poszczególnych zagadnień pływackich.
W roku 2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania uzyskało uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-53/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. To wydarzenie zapoczątkowało dynamiczny rozwój działalności SPP na płaszczyźnie zabezpieczania basenów i kąpielisk, edukacji w zakresie bezpieczeństwa w wodzie a także szkoleń i kursów. Posiadając zezwolenie MSW na prowadzenie działalności ratownictwa wodnego przyjęliśmy na siebie obowiązek prowadzenia działalności propagandowej, szkoleniowej i edukacyjnej na płaszczyźnie bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą. Szkolimy przyszłych ratowników wodnych. Organizacja stała się pracodawcą i stwarza możliwości zarobkowania i samodoskonalenia się dla obecnych i przyszłych ratowników wodnych.
Dalsze perspektywy są obiecujące, jednak ściśle zależą od aktywności i zaangażowania naszych członków. Nasza przyszłość to wspólna realizacja wytyczonych już celów oraz wskazywanie nowych zadań i kierunków działania. Przyłącz się do nas i wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.