+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

Zasady korzystania z zajęć

Ustala się ramy czasowe prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2023/2024

kurs zimowy – 11.12.2023 – 29.02.2024 r.

kurs wiosenny – 01.03.2024 – 21.06.2024 r.

W tym okresie muszą być zrealizowane wszystkie wykupione karnety.

 1. Zapisać się na kurs można jedynie do końca pierwszego miesiąca trwania kursu.
 2. Osoby zapisujące się wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą niezbędne dane i klauzulę RODO.
 3. Wejście na zajęcia jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego karnetu.
 4. Cena jednej lekcji nauki pływania w karnecie wynosi 35 zł i obejmuje wstęp na basen oraz instruktaż. Promocja: Rodzeństwo płaci 30 zł za lekcję od osoby.
 5. Opłata jest dokonywana w formie karnetu, za wybrane, zdeklarowane w harmonogramie terminy zajęć.
 6. Karnet jest wydawany po dokonaniu opłaty za zajęcia.
 7. Posiadacze Bełchatowskiej Karty Rodziny korzystają ze zniżek. Szczegóły przy zapisach.
 8. Opłaty można dokonać osobiście na zajęciach lub w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy: F.U. Kajtek s.c.,  nr 57 1240 3158 1111 0010 5213 3564,  Dobiecin Kolonia 16, 97- 400 Bełchatów. W przypadku przelewu wymagane jest pokwitowanie z danymi ucznia.
 9. Nie przewidujemy zwrotów pieniędzy za opuszczone lekcje, ani przesuwania ich na kolejne okresy rozliczeniowe. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na bieżąco we wszystkich terminach prowadzenia przez szkółkę zajęć. (ODRABIANIE ZAJĘĆ Z POPRZEDNIEGO KURSU JEST MOŻLIWE JEDYNIE PO WYKUPIENIU KARNETU NA BIEŻĄCY KURS).
 10. Uczniowie powinni posiadać czepek i okulary pływackie.
 11. UWAGA! Rodzice sami kontrolują nieobecności i ich odrabianie. Istnieje możliwość nadrobienia zajęć na poczet przyszłych, przewidzianych nieobecności
 12. W zajęciach mogą brać udział osoby od 4 roku życia. Uwaga: nabór do grupy 4-5 latków odbywa się po lekcji próbnej.
 13. W trakcie prowadzenia zajęć Rodzice lub Opiekunowie mogą bezpłatnie korzystać
  z basenu.
 14. Przebywanie Rodziców lub Opiekunów na brzegu basenu jest zabronione. Wyjątek stanowią rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz najmłodszych jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 15. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności nauczania zalecamy udział w zajęciach dwa razy w tygodniu. Warunkiem niezbędnym dla efektywności nauki jest 100% frekwencja na lekcjach.
 16. W trakcie zajęć obowiązuje regulamin pływalni oraz zasady ustalone przez instruktorów prowadzących.
 17. Zajęcia odbywają się w pięciu grupach zaawansowania. Uczniowie najlepsi w swojej grupie przechodzą automatycznie do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.
 18. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 15 osób. Wyjątek stanowi grupa początkowa – do 10 osób na jednego instruktora.
 19. Każda lekcja składa się z części szkoleniowej – 35 min. i części rekreacyjnej – 10 min.
 20. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne uczniów muszą być zgłaszane instruktorom.
 21. Z uwagi na zagrożenia pandemiczne i ewentualność wprowadzenia obostrzeń
  w korzystaniu z pływalni, możliwe są zmiany organizacyjne w harmonogramie zajęć.
 22. Wszelkie informacje dotyczące zajęć są zamieszczane na stronie wejdzdowody.pl
  w zakładce Aktualności lub na profilu fb Kajtek s.c., tel. 603860741.