+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

Ważne wybory

Ważne wybory

W związku z rozpoczętym kolejnym sezonem pływackim pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie, jakim obdarzacie nas Państwo od 18 lat. Wasza obecność na zajęciach pływackich, możliwość nauczania Waszych dzieci i godziny wspólnie spędzone w wodzie, to dla nas motywacja do dalszej pracy i potwierdzenie słuszności obranej drogi działania. Jesteśmy razem na zajęciach, na imprezach pływackich, wspólnie odwiedzamy najlepsze Aquaparki w Polsce. Propagujemy pływanie, zdrowy styl życia i bezpieczeństwo w wodzie. Zależy nam na powszechnym i bezpłatnym dostępie do nauki pływania dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Absolwenci naszych zajęć wyrobili  ponad 2000 kart pływackich, w tym około 300 bezpłatnie.  Nadrzędnym celem naszych kursów i szkoleń jest uśmiech i zadowolenie ucznia. W takiej atmosferze efekty nauczania są zawsze lepsze.

Widząc Waszą aprobatę dla naszych działań, nie ustajemy w dążeniach do opracowania lepszej i tańszej oferty zajęć w wodzie. Bo przecież każdy z nas w obliczu rosnących kosztów życia zmuszony jest racjonalnie gospodarować swoimi finansami, rezygnować z rzeczy ważnych na rzecz ważniejszych, kalkulować i wartościować inwestycje w swoje pociechy  i w siebie.

Co 4 lata pojawia się możliwość zadecydowania o sprawach ważnych i potrzebnych, wybrania reprezentantów lokalnych społeczności  w celu wprowadzania i realizowania postulatów istotnych dla nas i dla środowiska, w którym żyjemy. Kandydatów ubiegających się o mandaty na różnych szczeblach samorządu oceniamy po dotychczasowych czynach i działaniach a nie po deklaracjach bez pokrycia. Szumne zapowiedzi przekształcenia samorządów w sprawnie działające firmy,  to niestety kiełbasa wyborcza. Więcej nie będziemy zarabiać a nowe miejsca pracy to fikcja. Bo każdy, kto wziął sprawy w swoje ręce wie, że aby stworzyć miejsca pracy w dobrze prosperującym biznesie, potrzeba dużych nakładów finansowych i sprzyjającej koniunktury na rynku. A przecież wydatkowanie środków publicznych jest obwarowane wieloma ograniczeniami. Mądrze i racjonalnie zagospodarowane środki budżetowe przyniosą wymierne korzyści odczuwalne w całym społeczeństwie. Wystarczy, że władze lokalne wsłuchają się w sygnały napływające z własnego podwórka i wyciągną wnioski.

Wiemy, że na wybory pójść trzeba. Wiemy, że komuś zaufać trzeba. Wiemy też, że kredyt zaufania łatwiej będzie zweryfikować, gdy wybrana przez nas osoba wywodzi się z naszego środowiska.

Naszym zaufaniem cieszy się Grzegorz Gryczka jako kandydat na Prezydenta Miasta oraz kandydaci na radnych z list Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska. Jesteśmy przekonani o ich poparciu dla naszych celów, czemu wielu z nich niejednokrotnie dało dowód. Jeżeli Państwo podzielacie nasze zaufanie, oddajcie swój głos na tych kandydatów. Apelując o to bierzemy na siebie po części ciężar odpowiedzialności za wizerunek samorządu przez kolejne  4 lata. Jeżeli wynik wyborczy będzie dla nas pomyślny, zaczniemy bacznie przyglądać się ich działaniom i postawie wobec składanych deklaracji.   Bo jak nie Oni, to kto?

Zachęcając do uczestnictwa w głosowaniu życzymy trafnego wyboru.

Zespół wejdzdowody.pl