+48 504 228 856

stowarzyszeniepp@op.pl

Kajakarstwo górskie na Wawrzkowiźnie

Kajakarstwo górskie na Wawrzkowiźnie

plakat kajakiPo raz trzeci w historii Powiatu Bełchatowskiego rozegrane zostaną mistrzostwa w kajakarstwie górskim. Akademia Pana Grześka i SPP wspólnie organizują to wydarzenie. Zwolennicy kajakarstwa będą mogli sprawdzić swe umiejętności w praktyce w najbliższą niedzielę 19 lipca  od godz. 15:00. Zapisy od godz. 13:00 obok pomostu wypożyczalni sprzętu wodnego.

 • Regulamin
  III Mistrzostw Powiatu Bełchatowskiego w Kajakarstwie „Górskim”
  1. Organizatorzy
  Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania
  Akademia Pana Grześka
  2. Wykonawca
  F.U. Kajtek s.c. – szkółka pływacka
  3. Patronat Honorowy
  Starosta Powiatu Bełchatowskiego
  4. Data i miejsce – 19.07.2015 r. od godz. 15:00 do 18:00, OSiR Wawrzkowizna
  5. Nagrody
  I miejsce – Tablet
  II i III miejsce – nagrody i upominki
  IV-VI – dyplom
  6. Sponsorzy
  Społeczna Akademia Nauk oddział w Bełchatowie
  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
  7. Cel 
 • Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportów kajakowych.
 • Wykorzystywanie naturalnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
 • Integrowanie środowiska kajakarskiego .
 • Poznawanie walorów przyrodniczych terenów Powiatu Bełchatowskiego.
 • Popularyzacja kajakarstwa i doskonalenie umiejętności kajakowych
 • Pokazanie nowych możliwości i trendów w pokonywaniu stereotypów
 • Poprawa bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą
  8. Zgłoszenia udziału
 • Zgłoszenia do startu będą przyjmowane od godziny 15:00 do 16:00 w biurze zawodów. Przedłużenie tego terminu będzie możliwe w przypadku niskiej frekwencji, decyzją sędziego głównego zawodów.
 • Do udziału w mistrzostwach mogą zgłaszać się jedynie osoby pełnoletnie na podstawie dokumentu tożsamości.
 • Przy zgłoszeniu zawodnik wypełnia i podpisuje deklarację udziału w zawodach i otrzymuje imienną kartę startową.
  9. Zasady i warunki uczestnictwa
 • Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
 • Na stanowisku startowym kartę startową należy przekazać sędziemu startowemu. Jest to warunek niezbędny do wystartowania.
 • Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie najlepszego czasu uzyskanego w trakcie 1 biegu. Jeżeli liczba zgłoszonych zawodników nie przekroczy 10 osób, odbędą się 2 biegi. Wówczas w klasyfikacji końcowej decyduje lepszy z uzyskanych czasów.
 • Dopuszcza się możliwość rywalizacji w parach na dwóch równoległych torach.
 • Każdy zawodnik podczas swojego startu musi mieć założony kapok ratunkowy.
 • Sprzęt zapewnia organizator.
  10. Obowiązki uczestnika.
  Uczestnik zobowiązuje się:
 • Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa imprezie.
 • Podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora zawodów.
 • Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń sędziów i ratowników, obsługujących mistrzostwa.
 • Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do startu.
 • W stosunku do uczestników i organizatorów do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 • Przestrzegania porządku i ładu na terenie przeprowadzanej imprezy.
  11. Postanowienia końcowe
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na warunki pogodowe i wyznaczenia innego terminu.
 • Odczytanie wyników i rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu rywalizacji (ok. godz. 18.00)
 • Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów

Organizator zostawia sobie możliwość zmiany regulaminu dostosowując go do istniejących warunków panujących podczas zawodów po wcześniejszym poinformowaniu uczestników imprezy.