+48 578 904 048

stowarzyszeniepp@op.pl

Zasady korzystania z zajęć

Zasady korzystania z zajęć

 1. Ustala się ramy czasowe prowadzenia zajęć w sezonie 2018/2019 na okres od 24.09.2018 r. do 30.04.2019 r.
 2. W tym okresie muszą być zrealizowane wszystkie wykupione karnety.
 3. Karnet roczny obejmuje cały okres  prowadzenia zajęć.
 4. W zajęciach mogą brać udział osoby od 4 roku życia. Uwaga: nabór do grupy 4-5 latków odbywa się jedynie na początku każdego semestru.
 5.  Cena jednej lekcji nauki pływania wynosi 20 zł i obejmuje wstęp na basen oraz instruktaż:
  – karnet roczny (20 zł za jedną lekcję) – obejmuje okres od momentu rozpoczęcia kursu do końca okresu prowadzenia zajęć. Klient deklaruje ilość zajęć w tygodniu i na tej podstawie jest obliczana liczba zajęć do końca okresu. Kupując ten karnet klient otrzymuje dodatkowo 5 lekcji GRATIS! PROMOCJA! Przy zakupie karnetu rocznego Rodzeństwo płaci 15 złotych za lekcję od osoby.
  – karnet „Pakiet 10” (20 zł za jedną lekcję) – na karnecie umieszczona jest data ważności karnetu (2,5 miesiąca od daty zakupu). 10 lekcji do wykorzystania w wybranych terminach.
 6. 5 lekcji gratisowych otrzymują klienci jedynie przy zakupie karnetu rocznego w okresie do końca października. W listopadzie  dodajemy już tylko 4 gratisy a w grudniu 3. Ostatnie lekcje gratisowe w ilości 2 godzin dodajemy do karnetów wykupionych w styczniu. Od lutego można wykupić jedynie karnety 10 wejściowe, lub z liczbą wejść zaplanowanych do końca sezonu.
 7. Po wykorzystaniu karnetu lub upływie daty ważności należy wykupić kolejny karnet.
 8.  Nie przewidujemy zwrotów pieniędzy za opuszczone lekcje, ani przesuwania ich na kolejne okresy rozliczeniowe. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na bieżąco w terminach prowadzenia przez szkółkę zajęć lub w kolejnych okresach rozliczeniowych. Można również przyprowadzić na zajęcia dodatkową osobę, która weźmie udział w szkoleniu lub wziąć udział w zajęciach innego rodzaju bez dodatkowych opłat. UWAGA! Rodzice sami kontrolują nieobecności i ich odrabianie. Istnieje możliwość nadrobienia zajęć na poczet przyszłych, przewidzianych nieobecności.
 9. Ważna informacja! Odrabianie zajęć z poprzedniego okresu jest możliwe po wykupieniu karnetu na bieżący okres.
 10.  Wejście na zajęcia jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego karnetu.
 11.  Karnet jest wydawany po dokonaniu wpłaty za zajęcia.
 12.  Opłaty można dokonać osobiście na zajęciach lub w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy:           Dariusz Paduch,  nr 93 10902705 0000 0001 1963 0993, Kolonia Dobiecin 16, 97-400 Bełchatów.
 13.  W przypadku przelewu wymagane jest pokwitowanie z danymi ucznia.
 14.  W trakcie prowadzenia zajęć Rodzice lub Opiekunowie mogą bezpłatnie korzystać z basenu.
 15.  Dla zapewnienia optymalnej skuteczności nauczania zalecamy udział w zajęciach dwa razy w tygodniu. Warunkiem niezbędnym dla efektywności nauki jest 100% frekwencja na lekcjach.
 16.  Uczniowie powinni posiadać czepek i okulary pływackie.
 17.  W trakcie zajęć obowiązuje regulamin pływalni oraz zasady ustalone przez instruktorów prowadzących.
 18.  Zajęcia odbywają się w czterech grupach zaawansowania. Uczniowie najlepsi w swojej grupie przechodzą automatycznie do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.
 19.  Liczba uczniów w grupie nie przekracza 15 osób. Wyjątek stanowi grupa początkowa – do 10 osób na jednego instruktora.
 20.  Każda lekcja składa się z części szkoleniowej – 35 min. i części rekreacyjnej – 10 min.

Wszelkie niedyspozycje zdrowotne uczniów muszą być zgłaszane instruktorom.