+48 578 904 048

stowarzyszeniepp@op.pl

Zasady korzystania z zajęć

 1. Ustala się ramy czasowe prowadzenia zajęć w sezonie 2019/2020:
 2. kurs jesienny– 09.09 – 30.11.2019 r,
 3. kurs zimowy – 01.12.2019 – 28.02.2020 r. ,
 4. kurs wiosenny – 02.03. – 29.05.2020 r.

W tym okresie muszą być zrealizowane wszystkie wykupione karnety.

 1. Opłata jest dokonywana w formie karnetu, za wybrane, zdeklarowane w harmonogramie terminy zajęć.
 2. Nie przewidujemy zwrotów pieniędzy za opuszczone lekcje, ani przesuwania ich na kolejne okresy rozliczeniowe. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na bieżąco we wszystkich terminach prowadzenia przez szkółkę zajęć.(Odrabianie zajęć z poprzedniego kursu jest możliwe jedynie po wykupieniu karnetu na bieżący kurs).
 3. UWAGA!Rodzice sami kontrolują nieobecności i ich odrabianie. Istnieje możliwość nadrobienia zajęć na poczet przyszłych, przewidzianych nieobecności.
 4. Zapisać się na kurs można jedynie do końca pierwszego miesiąca trwania kursu.
 5. Wejście na zajęcia jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego karnetu.
 6. Karnet jest wydawany po dokonaniu opłaty za zajęcia.
 7. Opłaty można dokonać osobiście na zajęciach lub w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy: U. Kajtek s.c.,  nr 57 1240 3158 1111 0010 5213 3564, Kolonia Dobiecin 16, 97-400 Bełchatów. W przypadku przelewu wymagane jest pokwitowanie z danymi ucznia.
 8. W zajęciach mogą brać udział osoby od 4 roku życia. Uwaga: nabór do grupy 4-5 latków odbywa się po lekcji próbnej.
 9. Cena jednej lekcji nauki pływania w karnecie wynosi 25 zł i obejmuje wstęp na basen oraz instruktaż. Promocja: Rodzeństwo płaci 20 złotych za lekcję od osoby.
 10. W trakcie prowadzenia zajęć Rodzice lub Opiekunowie mogą bezpłatnie korzystać z basenu.
 11. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności nauczania zalecamy udział w zajęciach dwa razy w tygodniu. Warunkiem niezbędnym dla efektywności nauki jest 100% frekwencja na lekcjach.
 12. Uczniowie powinni posiadać czepek i okulary pływackie.
 13. W trakcie zajęć obowiązuje regulamin pływalni oraz zasady ustalone przez instruktorów prowadzących.
 14. Zajęcia odbywają się w pięciu grupach zaawansowania. Uczniowie najlepsi w swojej grupie przechodzą automatycznie do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.
 15. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 15 osób. Wyjątek stanowi grupa początkowa – do 10 osób na jednego instruktora.
 16. Każda lekcja składa się z części szkoleniowej – 35 min. i części rekreacyjnej – 10 min.
 17. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne uczniów muszą być zgłaszane instruktorom.