+48 578 904 048

stowarzyszeniepp@op.pl

Prawo

Prawo

image-258x300

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo Wodne

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.  w sprawie min. wymagań dotyczących ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2009 r w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.  w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

12. Podmioty uprawnione do wykonywania zadań ratownictwa górskiego i wodnego

13. Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego (styczeń 2015)

14. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym (maj 2015)

15. Stanowisko MSW w kwestii skracania niecek basenowych na pływalniach

16. Podstawy prawne finansowania zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego

17. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym (listopad 2017)

18. Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego (listopad 2017)